Bredbandstelefoni

Bredbandstelefoni marknadsförs främst med inriktning på privatpersoner.

Medan iptelefoni är en mer allmän term för telefoni över datanätverk (ip) är termen bredbandstelefoni mer precis. Med bredbandstelefoni menas iptelefoni över bredband medan iptelefoni lika gärna kan vara den lösning ett företag kör för telefonväxeln på ett kontor.

Bredbdandstelefoni gör det möjligt att slippa det vanliga jacket i väggen. Det förutsätter givetvis att ditt bredband inte går över telenätets kopparledningar. Bredbandstelefoni erbjuds och fungerar även över bredband i form av ADSL och liknande; men i de fallen brukar vinsten och poängen vara något mer begränsad i och med kravet på traditionellt telefonabonnemang för att få brukar det så kallade accessnätet för ADSL.

Bredbandstelefoni blir således mest intressant för hushåll som har bredband via stadsnät eller andra liknande alternativ som inte använder telenätet.