Iptelefoni

Iptelefoni är den vanligaste benämingen på tekniken att ringa över Internet istället för det mer traditionella telenätet. Tekniken benämns även bredbandstelefoni eller VoIP (voice over IP). När du använder iptelefoni kodas ditt samtal digitalt och överförs över Internet precis som när du surfar eller skickar epost. Om den du ringer till också använder iptelefoni går hela samtalet över Internet, i annat fall överförs ditt samtal från Internet till det traditionella telenätet innan det når mottagaren. Det är alltså inga problem att ringa till eller från en telefon som använder vanlig telefoni.

Faktum är att stora delar den teknik som används i det traditionella telenätet också överförs digitalt men kodas om mellan telestationen och abonnenten.

För iptelefoni finns olika iptelefoner. Du kan skaffa en adapter så att du kan ansluta din gamala analoga telefon; du kan köpa en helt digital iptelefon eller använda programvara på din dator en så kallad mjukvarutelefon.