SIP

SIP är en förkortning av engelska "Session Initiation Protokoll" alltså ett protkoll för initiering av sessioner. SIP är en specifikation, en samling regler för hur kommunikation för bland annat iptelefoni skall ske över internet. Andra exempel på vanliga protkoll är http (hyper-text transfer protocol) som används för att föra över en hemsida från webbservern till din webbläsare, eller smtp (simple mail transfer protocol) som används när du skickar epost.

Protokollet SIP utvecklades av IETF, Internet Engineering Task Force. Med hjälp av SIP sker kommunikation över Internet. Även om SIP används för iptelefoni och även videosamtal så är inte protkollet specifikt. Det finns inget i specifikationen som begränsar typen av data som överförs - däri ligger styrkan med SIP.

Målsättningen när protkollet togs fram var bland annat att det skulle kunna integreras med andra protokoll utvecklade av IETF; att det skulle vara enkelt; flexibelt, mobilt och skalbart.