Skype

Skype är iptelefoni och "voice over ip" men inte SIP. Programmet Skype använder sig av sin egen standard för att överföra tal över datornätverk. Därför kan inte vanlig SIP-programvara användas tillsammans med tjänsten Skype.

Företaget Skype grundandes av svenske Niklas Zennström och danske Janus Friis som redan tidigare var kända för att ha tagit fram fildelningsprogrammet Kazaa. Skype var den första produkt som på allvar gjorde det möjligt att prata helt gratis över Internet (eventuell avgift för att ansluta till Internet är då inte inräknad).Amerikanska Ebay köpte Skype i september 2005. Köpeskillingen uppgick till någonstans mellan 20-30 miljarder svenska kronor beroende på hur företaget utvecklades.

Programmet Skype knyter samman telefonen i datorn med det traditionella telenätet genom två tjänster: Skype Out för att ringa (eller sms:a) till vanliga telefoner och Skype In för att ta emot samtal i datorn.

Skype användes i januari 2007 av mer än nio miljoner samtidiga användare.